گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

حالمان چه باور کنی، چه باور نکنی خوب نیست،

دلمان به اندازه همه دنیا گرفته،

و حال و روزمان به هیچ چیز شبیه نیست... حتی به خودمان..

 

پی نوشت : 1- ببخشید یه خورده رفتم تو ی سالهای که تازه شروع کرده بودم به نفس کشیدن...

 2- ایـن روزها بر روی شانـه هایم شنل می اندازم تا جلب توجه نکنم.
عـده ای تاب دیدنم را ندارند و برای به گند کشیدنم از هیــــــــچ پـشــــت پـا زدنی فــرو گذار نخـواهنـد کرد ... !

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠ - هیادو