گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

گلهای کاغذی از یک قدمی هم صدای پای بهار را نمی شنوند  

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٥ - هیادو