گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

دلتنگی انگار همیشگی ست

تنهایی هم

و این روح زخم خورده که هنوز در پی کسی ، چیزی، حسی ... میگردد .

 نه گمانم که دیگر در روزهای باقی، چیزی بیابم که فرقی بگذارد بین روزهایم...

می گویند هیچ چیز همیشگی نیست ..

می گویم : هیچ زخمی همیشه تنت را نمی آزارد اما خاطره اش همیشه آشفته ات می کند و این آشفتگی همان همیشگی ست،

پی نوشت:  باز هم دوستی می رود تا در جایی دورتر، زندگی را از نو آغاز کن ..و همین بهانه ای می شود برای یاد، دوستانی که رفتند .

 زهرا دشتی عزیز، حمید فرومند بزرگوار، شقایق گل، هومن عزیز، امیر کامیار گل، مهسا آذری مهربان،  رضوان عزیز، و . . .

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩ - هیادو