گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

خدا یا از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار

نگاهی ، یادی ، خاطره ای

برای هنگامی که فراموش خواهیم کرد

روزی چقدر عاشق بوده ایم...

 

پی نوشت :بدقولی و بیقراری

روزهای سخت بودن و دیدن

دیگر نیازی نیست

آنها همه چیز را فراموش کردند

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩ - هیادو