گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

nightmelody-com-0136.jpg

 

مادر هنوز هم سوی اشاره ات را یادم هست

می گفتی کسی آن دورهاست

می گفتی خدا آنجاست ،

این روزها ابرها خدا را با خود برده اند به دورترها

جای که دیگر اشاره هیچ دستی سویش را نمی یابد..

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸ - هیادو