گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

بیهوده تلاش میکند موریانه برای پوساندن

فسیل شده ام

نه از نوع قرنها پیش،

از همین های که روحشان را برای دندان تیز و دستهای بی رحم تو  سنگ کرده اند..

می مانی و من میخواهم حرف بزنم ...

تو از حرفهای من می ترسی.. از سکوت من.. از فریاد من..  از نفسهای من..

من می ایستم نفس میکشم و حرف می زنم

 

پی نوشت

1- می گویند در قرن 21  هنوز هم خفاشهایی هستند که خون می مکند .

2- نسل تمامی گونه حیواناتی که خون می مکند را با . . . . .  منقرض میکنم.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ - هیادو