گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

قول داده بودم دستهایم را برای تمام لحظه های با تو بودن بسوزانم

نیت که می کنم گونه هایم می سوزد.

و باز هم مجبورم بد قولی کنم تا زخم گونه ها درمان شود.

 

پی نوست : به قول حسین پناهی عزیز بعضی چیزها به بعضی چیزها خیلی مربوط میشه

حالا شده نقل قول ما...  خاطرات را از من بگیرید می شوم استخوان بدون پوست.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸ - هیادو