گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

دارم پوستم رو میکنم شاید زیر پوست کهنه ام چیز تازه ای یافت شد برای ...

 

پ.ن. قرار بود روزهای تکراری نداشته باشیم. آهای روزگار یادت هست..

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ - هیادو