گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

خاطرات در من ته نشین شده اند.. ورنه اینهمه خالی نبودم.

چوب لای چرخمان کردند...

مگر ما از زمین چه میخواستیم که آسمان را بر سرمان خراب کردند...

 

پی نوشت : می گویند برای رسیدن به بهشت باید از قلب جهنم گذشت.. راست می گویند؟

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ - هیادو