گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

کودک که بودم آرزوهای داشتم که در ذهن بزرگترها جا نمی شد

و امروز آرزوهای دارم که در ذهن کودکان جا نمی شود

من آیا تمام زندگی را بر عکس پیمودم یا ...؟؟

 .

پی نوشت: هنوز هم کسانی هستند که از گاه و بی گاه  دیدنشان بسیار خوشحال می شوم .

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸ - هیادو