گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

فرصتی نشد دستی برای دوستی تکان دهم که زیر باران میرفت

تا به خود آمدیدم کرشمه رنگین کمان از خود بی خودمان کرد

چشم که گشودیم خورشید اجازه نداد به آسمان نگاه کنیم

لب که گشودیم ماه گفت: آرام، ستاره ها خوابند

ما گول چشمک ستاره ها را خوردیم؟؟

 یا کرشمه رنگین کمان را ؟؟            که تا ابد خوابمان برد!!

 

بعد نوشت :

خواهش میکنم هر کسی که هستید . بعد از گذاشتن پیام، آدرس وب خودتون رو هم لطف کنید.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ - هیادو