گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

جای مانده است چیزی جایی ، که دیگر هیچ وقت هیچ چیز جای آنرا پر نخواهد کرد( حسين پناهی)

 

تکه ای از من:

خودم را گول می زدم

او نبود

نامش ، رنگش ، صدایش 

و همچنان من او را طلبیدم

و گفتم هم اوست

وقتی آمد

دیگر توان ماندن نداشتم

مرا ببخش نه اینکه تو نیستی 

من اشتباه کردم

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٧ تیر ۱۳۸٥ - هیادو