گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

بعضـــی از سردرد هــــا نـــــــه با چایی خوب میشـــــــــه …
نــــــــه با ژلفن و نه حتی بــا خوابــــــــ ..!
بعضی از سردرد ها
خوب نمیشن...

 

پ.ن. میدانی! هنوز عادت نکردم...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ - هیادو
 

در درونم چیزی اتفاق افتاده بود، و بدترین چیزها همیشه در درون آدم اتفاق می‌افتد. اگر اتفاق در بیرون اتفاق بیافتد، مثل وقتی که اردنگی می‌خوریم، می‌شود زد به چاک. اما از درون غیر ممکن است. وقتی به این حالت دچار می‌شوم، می‌خواهم بروم بیرون و به هیچ کجا برنگردم...
.
رومن گاری - زندگی در پیش رو

 

 

پ.ن. 

کفاره"ی شراب خوری های بی حساب!
هشیار در میانه ی مستان نشستن است...

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥ - هیادو