گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

این سردرد های لعنتی دست بردار نیست
هر بار به یک بهانه ای
دیگر کاری از دست کسی بر نمی آید که هیچ
قرصهای رنگارنگ هم بی فایده شده اند
و این نشانه خوبی ست
بایگانی قرص ها
تحمل
آرامش
بی هیچ واسطه ای
من اینجا سکوت میکنم تا فریاد کسی را نشونم
من سکوت میکنم
 
پی نوشت: بازگشت چیزی را خراب نکرد. این رفتن بود که باعث فاصله چمخاله تا شیراز شد(نادر ابراهیمی-بار دیگر شهری که دوست داشتم)

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳ - هیادو