گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

پیام نوروز این است:

دوست داشته باشید و زندگی کنید

زمان همیشه از آن شما نیست.

پی نوشت :

برایت روزهای شادی آرزومندم.. روزهای بهاری.. عشق.. آرزوهای بزرگ

فرخنده بادت این بهار

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳ - هیادو