گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

بار ها گفته م

کاش میتوانستم حرفهایم در گوش دنیا " هـــــا "  کنم !

پی نوشت :

*- این روزها، هر روز سردم است. نمیدانم از ضعف جسمانی ست یا دلتنگی روزهای که بیهوده از دست رفت.  هر چه هست به این فصل ربطی نداره..

**-  ..... یاد دوستانی که روزی بودند و امروز به هر دلیلی نیستند بخیر ... هی تو.. با تو هستم

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢ - هیادو
 

سادگیم حریف هرزگی زمانه نمی شود

قبول..

باختم..

پی نوشت: بر روی سنگ قبر مرحوم خسرو شکیبایی نوشته

بر من ببخشایید

اگر کمی دیر

اگرچه کمی دور

(بر من ببخشایید ....)

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢ - هیادو