گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

حالمان چه باور کنی، چه باور نکنی خوب نیست،

دلمان به اندازه همه دنیا گرفته،

و حال و روزمان به هیچ چیز شبیه نیست... حتی به خودمان..

 

پی نوشت : 1- ببخشید یه خورده رفتم تو ی سالهای که تازه شروع کرده بودم به نفس کشیدن...

 2- ایـن روزها بر روی شانـه هایم شنل می اندازم تا جلب توجه نکنم.
عـده ای تاب دیدنم را ندارند و برای به گند کشیدنم از هیــــــــچ پـشــــت پـا زدنی فــرو گذار نخـواهنـد کرد ... !

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠ - هیادو
 

تو را که می بینم یاد خوابهای کودکی می افتم
دست تکان دادن هایت را وقت خداحافظی و لبخندت را وقت سلام
تو را در خواب های کودکیم به یاد می آورم
وقتی از خستگی بازی های کودکانه به خواب می رفتم، حجمی از انبوه هوای توی در من جاری می شد
شاید تنها دلیل به خاطر آوردن همین باشد..
پی نوشت:
این روزها سر در گم روزهای از دست رفته ام که حسابشان از دستم در رفته...گوشه ای خلوت کرده ام و در گوشه گوشه ی  زندگی، روزها را به حساب می آورم... شاید روزهای که بیهوده از دست رفت را بشود برای دوباره و دوباره صرف کردن، خرج کرد
 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠ - هیادو