گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

هی فلانی : من ...!

-..-..-..-..-..-..-..-  تمام!!

پی نوشت :

اینجا سرزمین واژگان واژگون است . جای که گنج جنگ می شود

درمان نامرد می شود

قهقه هق هق می شود

اما دزد همان دزد است و درد همان درد

بر آنچه گذشت آنچه ریخت و انچه از دست رفت حسرت نخور

زندگی اگر زیبا بود با گریه آغاز نمی شد..

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠ - هیادو