گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

قاب عکسی ساختم برای سنگ قبرم

از سنگهای بی نشان بیزارم

و نشانه ای شاید  

قرارمان یادت باشد سالها بعد کنار همین قاب عکس

که روی آن حک شده...

چیزی نگو من لال ترین ثبت زندگی ام

 

پی نوشت: روزهایی بود که واژه ها را هر روز هم که تکرار میکردی بوی تازگی داشت.. این روزها ثبت خاطرات هم بوی کهنگی میدهد

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ - هیادو