گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

آخرین بند از وصیتنامه ام

پس از مرگم تا یکسال هیچکس مزاحم نشود.. می خواهم بی هیچ مزاحمی فقط بخوابم...

پی نوشت :  . . . . .  (یادم باشه این قسمت رو هیچ وقت پر نکنم)

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩ - هیادو