گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

کسی می گفت خارج می زنی.. دوستی می گفت فالش من می گویم مخالف

 شرمنده ام چیزی برای تو باقی نماند،

بگرد شاید برای این روزهای من، واژه یافتی. آنوقت نامت را با یک تک واژه در  لغت نامه  ثبت میکنم..

با این اوصاف

حق داشت دوست من.. حال من به درد گرفتن هم نمیخورد تا چه رسد به پرسیدن

پی نوشت :

این نوشته نه ابتدا داشت نه انتها از هر کجا که دوست داری برگرد کسی دلگیر نمی شود..

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩ - هیادو