گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

کارد به استخوان رسیده است

راست می گفت مادر، ایستاده نمیتوان به جایی رسید

                            کارد به استخوان رسیده است

گام بر میدارم به شمال شرق

جای که خورشید نه از آن طلوع کرده و نه به آن غروب

                            کارد به استخوان رسیده است

کهنه زخم ها را شستشو می دهم به نور ماه

                   کارد به استخوان رسیده است

هلهله های نا شناس دردهای ناشناس

مثل این غریبه های ناشناس

  کارد به استخوان رسیده است

کوله بار فلسفه.. پاپوش منطق.. کلاه جسارت

همه برای شب... ورنه روز را چه به سیاست

                   کارد به استخوان رسیده است

.

.

.

                                                  کارد به استخوان رسیده است

 

پی نوشت: بی اشتهایی همیشه از عاشقی نیست گاهی هم از اسهال خونی ست ...

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ - هیادو
 

اجاق گازهای خارجی ، تعمیر و قطعات

تخلیه چاه ارزانتر از همه جا

به یک کارگر ساده نیازمندیم

آموزش زبان توسط خلبان انوری

آموزش هنرهای رزمی (دفاع شخصی)

کاردانی به کارشناسی و کار شناسی به... فراگیر پیام نور

کار در منزل

16سال نتایج درخشان

و هزار هزار نوشته بی معنی دیگر روی دیوار شهر ما

 

از خیابانهای پر از لیوانهای یک بار مصرف از کاغذهای پاره پاره از ... از آدمهای همیشه عجول...

از آسمان شهر که آبی ست نه اما آبی مثل سقف خانه مادر بزرگ, کلاغ بی قار قار, ابرهای پاره پاره ...

 

پی نوشت: اینجا به مانند دیوار شهر ما شده .. ببخش اگر دیوارهای شهر شما چیزی بیشتر از اینهاست...

پی نوشت بعد : ببخش

پی نوشت بعد تر : ببخش

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸ - هیادو