گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

معمار پیری می گفت آن قدیم ها برای ساختن خانه چهار چیز لازم بود .

۱- آب

۲- خاک

۳- مرد

۴- عشق..

دلم نیامد بپرسم

چرا حالا دیگر خانه ای نمی سازی....

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦ - هیادو