گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
 

بازهم می گویم

سال دارد نو می شود و هنوز می پنداری مرا می شناسی!

نامم تنهایست شهرت ندارم

مادری که تئاتر می خواند.آنهم از نوع خاص خودش و پدری که دستهایم را بخشید (شغلش این بود!)

پدر و مادرم مرا میان خودشان تقسیم کردند تمام سهم من از آنها همین نام بود که سالهاست با خود یدک می کشم.

دختری دارم هشت سال از خودم بزرگتر. می گوید هنوز به دنیا نیامده بودم که نامم را انتخاب کرد. نامش را نمی دانم...اصراری هم ندارم که بدانم .

برادری و خواهری ، عمه، عمو ، خاله ، دایی و همه آن چیزهای که دیگران دارند و ندارند. همه را من یکجا دارم. اگر چه ممکن است سالها پیدایشان نباشد اما فقط کافیست ته گونی زندگی را بگردم .

از علم بی بهره ام ! شغل ندارم اما بد هم فکر نمی کنم و در آمدی دارم به قدر نفس کشیدن خودمانی .

چند عکس کوچک و بزرگ در کیفهای کسانی که واقعا بعضی وقت ها نمی شناسمشان.( با تو هم هستم!)

اگر مهم است گواهینامه هم دارم لااقل تا هفت جریب و سه فوت دیگر.

چون نمی بینم هیچ رنگی را دوست ندارم. همین طور هیچ گلی را . اما عاشق یک دسته گل لاله قرمز خوش بو هستم.دوستان زیادی دارم . در میانشان دشمنان زیادی هم همین طور. به مراتب بیشتر از دوستان.

یک مهر و یک استامپ که بر روی تمام کتابهایم ثبت می کند:   کتابخانه خصوصی...            تاریخ:                 شماره:

 آنقدر صورتم را با سیلی سرخ کردم که فکر کنم دیگر حالا حالاها نیازی به سرخی صورت نداشته باشم... روی صورتم اثر خون مردگی چهار انگشت مثل انگشهای خودم...

تازه گی ها اما نه... خودم نخواستم.. خواستم کمی دورتر باشم. 

اثر انگشت سبابه دست راست هم همه نشانی من...اگر کسی لازم داشت برایش می فرستم. 

بعضی از روزهای من خیلی زود بعضی خیلی دیر می گذرد. راستی من عادت دارم همیشه آخرش خودم رو معرفی کنم . همین 

سال نو را به همه کسانی که باورش می کنند صمیمانه تبریک می گویم. و برای تمام دوستان و عزیزانی که در تمام لحظه های ذهنم در کنارم حضور داشتند بهترین ها را آرزومندم.                   تا روزگاری دیگر

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٦ - هیادو
 

اینجا آخرین پله از آسمان خداست

اینجا خورشید تنهاست                خدا هم تنهاست !

اینجا تنهایی معنی می دهد                      فاصله هم معنی می دهد

!اینجا خورشید دلش نمی گیرد.                     هیچکس دلش نمی گیرد !

اینجا هیچکس صدایش را تقسیم نمی کند      

  هیچکس نگاهش را تقسیم نمی کند !                              اینجا ...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦ - هیادو